Flyradar ændrede den moderne trafik

Når man tænker på, hvordan flytrafikken bliver koordineret, bliver man tit overrasket over, at der ikke opstår flere ulykker end, der rent faktisk gør, da man har en masse store maskiner, der flyver meget hurtigt, der skal lande samme sted. Det hele er blevet gjort muligt ved hjælp af radaren, som spiller en meget vigtigt rolle inden for koordineringen af flytrafik. Radaren giver mulighed for, at kontroltårne og fly kan se, hvad der ellers befinder sig i luftrummet, og dermed kan man undgå sammenstød.

Krigen udviklede en flyradar

Mange af de største teknologiske fremskridt bliver gjort i forbindelse med militæret, og især når man er i krig. 2. Verdenskrig er et godt eksempel på dette, hvor radaren spillede en vigtig rolle i de allieredes endelige sejr. At denne er senere hen er blevet brugt til mere civile gøremål må siges at være en perfekt situation for alle parter. Denne radar er nu blevet lavet som en flyradar, så den kan gøre nytte i fredelige tider og på den måde sørge for, at flytrafikken er blevet langt bedre end den nogensinde har været før. Krig er generelt en forfærdelig tid, men indenfor det teknologiske område presser det deltagerne til det yderste for at finde en fordel, hvilket giver mange opfindelser, der især gavner trafikken.

Flyradar i stedet for radio

Tidligere var det radiokontakt, kort og menneskelig koordination fra kontroltårnene, der sørgede for at flytrafikken forløb, som den skulle. Radaren har dog ændret dette revolutionært og sørget for, at menneskelige fejl ikke kan spille så stor en rolle som den tidligere kan have gjort inden for luftfarten. En flyradar er i den moderne verden et meget vigtig del af flyet, men der kan dog stadig ske ulykker, som man så det med flyet fra Malaysia. Her blev radaren af uforklarlige årsager slået fra, så man fra kontroltårnene ikke længere kunne følge flyets kurs, og derigennem kunne ulykken ske, uden at man havde nogen som helst anelse om, hvad der skete. En flyradar kan dermed siges at være en af de vigtigste dele af trafikken, som vi kender den i dag, da den har så mange forskellige fordele. Jo mere avanceret vores radarteknologi bliver, jo nemmere er det at holde styr på alverdens trafik og på denne måde sørge for, at det bliver koordineret til perfektion. Radaren har i hvert fald gjort det meget mere sikkert at flyve end tidligere.